דרכי השימוש בתג החניה לנכים

הוראות שימוש

חניה מותרת

בעלי תג חניה לנכה רשאים להחנות את רכב הנושא תג נכה, במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:

חניה אסורה

החניה אסורה, ואין היתר לרכב הנושא תג נכה לחנות במקרים אלה:

דרכי השימוש בתג החניה לנכים
בדיקת מס' רכב מי זכאי לתו נכה השימוש בתו נכה חוק חניה לנכים תהליך בקשה לקבלת תו נכה זכויות והטבות ארגוני סיוע צור קשר